Het laatste nieuws

blogfotocoronalogo

De meest actuele informatie over het coronavirus en de kinderopvang

Het nieuws van 2 februari 2021

Opvang 0-4 jaar gaat open, BSO blijft dicht

Tijdens de persconferentie van 2 februari werd bekend gemaakt dat de opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar weer opengaat per 8 februari, net als de basisscholen. De BSO blijft voorlopig gesloten, behalve voor noodopvang.

Het nieuws van 27 januari 2021

Compensatie boven de maximum uurprijs

Kinderopvangorganisaties die een uurprijs boven de maximum uurprijs hanteren krijgen te maken met een eventuele compensatie aan de ouders. Ouders hebben het deel boven de maximum uurprijs wel doorbetaald maar krijgen dat niet vergoed vanuit de overheid. Als opvang moet je erover nadenken of je dit wilt terugbetalen of niet. We hebben alle informatie rondom deze beslissing hier voor je op een rij gezet.

Het nieuws van 17 januari 2021

Opvang blijft dicht

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor de Britse variant van het coronavirus als voor de ‘oude’ variant. Daarom gaan de kinderopvang en basisscholen niet eerder open en blijven zij de gehele verlengde lockdown gesloten tot 8 februari 2021, behalve voor de noodopvang.

Er is een nieuwe poster met informatie over de lockdown van de Rijksoverheid beschikbaar die je kunt ophangen of mailen aan ouders. Je kunt deze hier downloaden.

Het nieuws van 12 januari 2021

Verlengde lockdown

Tijdens de persconferentie van 12 januari werd aangekondigd dat de sluiting van de kinderopvang sinds 16 december 2020 wordt verlengd. Er wordt wel gekeken of de kinderopvang eerder open zouden kunnen dan het einde van de nu aangekondigde verlengde lockdown. Dit moet dan wel veilig kunnen. Daarom wordt eerst uitgezocht wat de rol van kinderen bij de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus is.

Compensatie boven de maximum uurprijs

Als opvang kun je zelf kiezen of je het bedrag boven de maximum uurprijs wilt compenseren aan alle ouders of een deel van de ouders. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) verzoekt alle houders om deze compensatie, net als in de vorige lockdown, wel aan de ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen. Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan je als opvang ervoor kiezen om de boven-fiscale compensatie niet ook nog eens uit te keren. De kinderen hebben immers gebruik gemaakt van opvang.

Daarbij zien wij al veel organisaties die vragen (via een enquête of per mail) aan ouders of ze überhaupt gecompenseerd willen worden. Ons advies is ook om dit te doen, want dit kan jouw opvang veel geld schelen.

Wij komen binnenkort (naar verwachting rond 28 januari) met een stappenplan voor het verwerken van de compensatie boven de maximum uurprijs. Indien je december 2020 gaat compenseren, dan zul je dit in ieder geval vóór de aanmaak van de jaaropgaven van 2020 moeten verwerken.

Alle ouders ontvangen net als na afloop van de vorige lockdown hun eigen bijdrage tot de fiscale maximum uurprijs over hun contracturen terug via de SVB (De Sociale Verzekeringsbank).

Het nieuws van 24 december 2020

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Deze regeling loopt in principe net zoals tijdens de lockdown in het voorjaar.

Het nieuws van 17 december 2020

Rapport fraudeaanpak kinderopvangtoeslag

Op 17 december presenteerde het parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar eindrapport, genaamd ‘Ongekend onrecht’, rondom de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Hierin wordt geconstateerde dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden, de informatievoorziening niet op orde was en ouder slachtoffer zijn geworden van de aanpak. Het rapport is hier te lezen.

Het nieuws van 15 december 2020

Harde lockdown

Op maandag 14 december heeft Mark Rutte vanuit het torentje een persconferentie gegeven. Hierin kondigde hij een harde lockdown aan. Ook de kinderopvang moet de deuren sluiten en blijft alleen op voor noodopvang.

We hebben alles wat je moet weten als opvang tijdens deze lockdown hier op een rij gezet.

Het nieuws van 3 september 2020

Het ministerie van SZW heeft een begroting van 8,5 miljoen euro opgenomen om de ongeveer 3000 ouders te compenseren die nog geen vergoeding hebben ontvangen voor kinderopvang. Oudervereniging BOink heeft verzocht om spoed te zetten met de uitbetaling hiervan.

Het nieuws van 27 mei 2020

Handleiding en rapport: ‘Compensatie maximum uurprijs’

Om jou te ondersteunen bij het afhandelen van de compensatie, en om je extra werk te besparen, hebben wij in Bitcare een rapport ontwikkeld. Daarnaast hebben we een handleiding opgesteld hoe je dit rapport kunt gebruiken. Hierin leggen we stap voor stap uit hoe je de compensatie het beste kan verwerken in Bitcare. We raden je aan deze handleiding zorgvuldig door te nemen:

Klik hier voor de handleiding. 

Het nieuws van 20 mei 2020

De BSO gaat weer open!
De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer regulier open! De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. De kinderdagverblijven (0-4 jaar), de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) en peuteropvang zijn al sinds 11 mei volledig open.

Compensaties
Verder is bekend geworden dat de vergoeding van de eigen bijdrage aan de ouders vanuit de overheid loopt van 16 maart t/m 7 juni.

De compensatie boven het maximum uurtarief (het bovenfiscale deel) voor kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang loopt van 16 maart t/m 10 mei. Voor de BSO in de gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan, kan de opvang – op verzoek van de ouder – de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug betalen. Let wel, dit is niet verplicht. Naar verwachting zullen wij de handleiding en het rapport voor de compensatie boven het maximum uurtarief eind mei/begin juni beschikbaar maken voor onze klanten.

Noodopvang
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken.

Het nieuws van 14 mei 2020

Compensatie maximum uurprijs

Wij ontvangen veel vragen over de compensatie van de maximum uurprijs.

Zoals eerder aangegeven zijn wij momenteel druk bezig met het maken van een handleiding hoe je deze compensatie boven het maximum uurprijs het beste via Bitcare kunt verwerken. Speciaal voor onze klanten zijn wij ook een rapport aan het ontwikkelen waarin de compensatie per maand per kind weergegeven wordt. Naar verwachting zullen wij de handleiding en het rapport eind mei/begin juni beschikbaar maken voor onze klanten.

Ons advies is om dus nog even geduld te hebben. Daarbij adviseren wij, mocht je de ouders gaan compenseren, deze te informeren dat ze in juni/juli gecompenseerd zullen worden. De compensatiekosten van de eigen bijdrage wordt (volgens huidige planning) namelijk ook in juni/juli direct aan ouders overgemaakt door de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank.

Mocht je eerder willen compenseren dan zul je via de rapporten in Bitcare zelf de berekening moeten doen voor de compensatie.

Het nieuws van 7 mei 2020

Er is meer duidelijkheid over de compensatie boven het maximum uurprijs. De Belastingdienst geeft aan dat deze compensatie ten kosten zal gaan van de uurprijs op de jaaropgaven. Het gevolg hiervan is dat de ouders een lagere gemiddelde uurprijs op de jaaropgaven zullen krijgen.

Wij gaan de aankomende week bekijken hoe je deze compensatie boven het maximum uurprijs het beste via Bitcare kunt verwerken. We zullen hiervoor een handleiding opstellen en zodra deze klaar is zullen we deze met je delen.

Mocht je de ouders gaan compenseren, dan is ons advies om de ouders te informeren dat ze in juni/juli gecompenseerd zullen worden. De compensatiekosten van de eigen bijdrage wordt (volgens huidige planning) namelijk ook in juni/juli direct aan ouders overgemaakt door de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank.

Het nieuws van 6 mei 2020

Planning vanaf 11 mei
Vanaf 11 mei mag jouw opvang weer open! We vertellen je graag hoe je dit het beste kunt verwerken in jouw planning voor de KDV en BSO. Lees hier meer over in ons artikel Planning vanaf 11 mei.

Het nieuws van 4 mei 2020

Eigen bijdrage
De vergoeding van de eigen bijdrage gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Ouders moeten dan wel de factuur van de kinderopvang doorbetalen.

Coronatest medewerkers
De voorbereiding van de heropening van de kinderopvang is in volle gang. Vanaf 6 mei kunnen kinderopvangmedewerkers bij klachten zich laten testen. Zo zouden zij voordat de kinderopvang opengaat alvast kunnen laten vaststellen of zij met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Het nieuws van 28 april 2020

Om de kinderopvang te ondersteunen bij het opstarten richting de heropening op 11 mei aanstaande, heeft het ministerie van SZW een protocol kinderopvang gepubliceerd. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV, in samenspraak met SZW.

In het protocol worden richtlijnen gegeven rondom praktische zaken, zoals veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en de medewerkers. Er staat zowel algemene richtlijnen in, maar ook gespecificeerd voor iedere opvangvorm afzonderlijk (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).

Klik hier voor het protocol.

Wij adviseren je dit protocol te delen met zowel de ouders als de medewerkers. Dit kan in Bitcare via ‘Berichten‘.

Het nieuws van 24 april 2020

Compensatie maximum uurprijs
Tot op heden is nog onduidelijk of deze compensatie ten kosten gaat van de uurprijs op de jaaropgaven hebben. Deze vraag ligt momenteel nog bij de Belastingdienst.

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang over mei ook terug
Zolang er beperkende coronamaatregelen zijn, krijgen ouders hun eigen bijdrage voor de kinderopvang terug.

Hoe verloopt de noodopvang nadat de scholen voor de helft opengaan na 11 mei, waarbij de BSO zich aan het ritme van de scholen aanpast? 
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

Het nieuws van 23 april 2020

BSO volgt het regime van de basisschool: hoe werkt dat met contractdagen?
Voor de BSO betekent dit het volgende. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag).

Het Ministerie van SZW en OCW roepen de scholen op om hun openstelling goed af te stemmen met de kinderopvang.

Het nieuws van 22 april 2020

Facturatie maandbedrag voor mei 2020
Ons advies is om het vaste maandbedrag voor mei te factureren zoals je altijd doet en later het deel boven de maximum uurprijs te compenseren als je dat wenst te doen. Anders gezegd bedoelen we hiermee dat je mei 2020 factureert met de standaard uurprijzen zoals afgesproken in het contract van het kind, en later de compensatie van 16 maart tot en met 10 mei vergoed. Het is namelijk nog onduidelijk of deze compensatie ten kosten gaat van de uurprijs op de jaaropgaven. Deze vraag ligt momenteel bij de Belastingdienst.

Compensatie maximum uurprijs
Factureer je meer je dan de maximum uurprijzen, te weten 8,17 euro (KDV) of 7,02 euro (BSO), dan kun je ervoor kiezen om dit te gaan compenseren. De vraag of deze compensatie ten kosten gaat van de uurprijs op de jaaropgaven hebben we (d.d. 20 april) neergelegd bij de Belastingdienst. Wij verwachten je hier binnenkort verder over te kunnen adviseren.

Goed nieuws voor de kinderopvang! Het kabinet heeft in de persconferentie van 21 april bekend gemaakt dat de kinderdagverblijven weer zonder beperkingen open kunnen na de meivakantie. De kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen vanaf 11 mei dus weer terecht bij jouw kinderdagverblijf.

Voor de Buitenschoolse opvang (BSO) gelden nog wel andere afspraken. Kinderen van 4 tot 12 jaar, waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast aan het rooster van school. Op dagen dat ze niet naar school gaan mogen zij niet naar de BSO.

“Het Outbreak Management Team schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs beheersbaar is”, schrijft het adviesorgaan.

De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs voor de kinderopvang vergoeden aan ouders, zolang het maatregelenpakket voortduurt. Lees hier meer over in ons artikel Compensatie eigen bijdrage en maximum uurtarief.

Factureer je meer je dan de maximum uurprijzen te weten 8,17 euro (KDV) of 7,02 euro (BSO) dan adviseren wij om ten aanzien van de facturatie van mei 2020 af te wachten wat er dinsdag 21 april besloten wordt door de overheid. Ten aanzien van de compensatie aan de ouders die boven de maximale uurprijs zijn gefactureerd, zullen wij een werkinstructie maken. Hierin leggen wij stap voor stap uit hoe je de ouders kan compenseren. Wij verwachten je hier deze week meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De Brancheorganisatie Kinderopvang stelt dat het van belang is voor het behoud van vertrouwen van ouders en de overheid, dat kinderopvangorganisaties nu laten weten dat zij de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief terugbetalen aan de ouders. Ze vraagt kinderopvangorganisaties om dit deel van de compensatie aan de ouders te compenseren.

Het nieuws van 16 april 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 14 april de zes weken regel rondom de vaste reiskostenvergoeding aangepast. Ook na zes weken afwezigheid kunnen werkgevers, zolang de coronamaatregelen gelden, de vaste reiskostenvergoedingen onbelast doorbetalen aan werknemers.

Lees meer over deze regeling in ons complete artikel over vaste reiskostenvergoeding tijdens de coronacrisis.

Het nieuws van 14 april

Het kabinet kijkt of de compensatie voor de kinderopvang direct aan ouders overgemaakt kan worden in plaats van via de opvangorganisaties. Het gaat hierbij om de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief min de inkomensafhankelijke toeslag die ouders krijgen. Binnen enkele dagen wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Het nieuws van 10 april

De brancheorganisatie kinderopvang laat op de website weten dat de branchepartijen sterk de voorkeur hebben om de compensatie vanuit de overheid direct aan de ouders uit te laten betalen. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen Kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim vijfhonderdvijftigduizend betalingen vormt voor de ruim vierduizend aanbieders wel een hele grote belasting. De branchepartijen en SZW werken druk aan een passende regeling. De regeling komt er maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

Het nieuws van 9 april

Wij van Bitcare zijn enorm trots op alle professionals in de kinderopvang!

HuldeKinderopvang

Het nieuws van8 april

Er is noodopvang beschikbaar voor ouders met een vitaal beroep. Aan alle ouders is tevens opgeroepen om de facturen door te blijven betalen. Hier zit één uitzondering op. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen geen factuur krijgen voor éxtra uren. In het geval van een geplande prijs (gepland maandbedrag /dag / per uur /half uur / 15 min) plan je deze extra noodopvanguren als ‘Bonus planning’. Deze worden dan niet in rekening gebracht.

Bekijk ook al ons andere coronanieuws.

Het nieuws van 7 april

Op 6 april 2020 is de aanvraag voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bij het UWV officieel opengesteld. De eerste dag zijn er 35.000 aanvragen binnengekomen en de tweede dag zijn hier nog 15.000 aanvragen bij gekomen. Het UWV zegt de aanvragen aan te kunnen.

Wij hebben hier een speciale Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) pagina voor gemaakt.