Lockdown | Alles wat je moet weten als kinderopvang

Lockdown

Jouw kinderopvang mag in de lockdown die op 14 december is aangekondigd alleen open zijn voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep. Een pittige beslissing voor heel Nederland, maar ook zeker voor de kinderopvang, die veel vragen oproept. Hieronder vind je alle informatie die tot nu toe bekend is, de zaken die je naar ouders kunt communiceren en ons advies rondom het gebruik van Bitcare tijdens de lockdown. 

Harde lockdown

De kinderopvang gaat dicht vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 18 januari 2021. Alleen voor ouders met een cruciale beroepsgroep blijven er opvangmogelijkheden.

Noodopvang blijft mogelijk

Net als tijdens de eerste lockdown, blijven de kinderopvang (en basisscholen) geopend voor noodopvang aan:

 • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Let op: de noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de opvang én alleen voor het aantal uren dat in het contract is afgesloten. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt de ouder in een cruciaal beroep en wilt deze tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang. Dan is het aan de opvang om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Graag delen wij je in 5 belangrijke zaken voor de komende – in ieder geval – 5 weken:

1. Wat communiceer je naar de ouders?
Contact onderhouden met ouders is cruciaal in deze tijd. Wees duidelijk en blijf communiceren over de situatie, de nieuwe besluiten van het kabinet en welke consequenties dit heeft. Wij adviseren je om de ouders als volgt te informeren:

 • Geef aan de ouders door dat ze geen verlof en ziekte hoeven door te geven. Keur deze verzoeken af wanneer een ouder toch een verzoek doet. We komen hier later nog op terug.
 • Geef aan de ouders door dat ze een factuur zullen ontvangen zoals altijd en deze moeten betalen zoals ze dat gewend zijn.
 • Geef aan de ouders door dat ze kinderopvangtoeslag zullen blijven ontvangen, net zoals in de eerste lockdown, mits ze de facturen blijven doorbetalen.
 • Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang én hun factuur volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.
 • Ouders hoeven geen wijzigingen door te geven rondom de kinderopvang aan de Belastingdienst. Zo behouden ze het recht op kinderopvangtoeslag.
 • Het is wel belangrijk dat ouders eventuele wijzigingen in hun inkomen doorgeven aan de Belastingdienst. In geval van werkloosheid behouden ouders nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag.
 • Op dit moment is er nog niks bekend over eventuele compensatie voor prijzen boven de maximale uurprijs.

Bitcare ondersteunt de volgende opties om in contact te komen met de ouders:

 • Via ‘Berichten’ binnen Bitcare kun je ouders en medewerkers (indien je met Bitcare Personeel werkt) eenvoudig en snel informeren.
 • Met de ‘Multi-chat’ op de iPad kun je alle ouders van een groep snel een berichtje sturen.
 • Maak gebruik van het rapport ‘e-mailadressen van de ouders’ indien je de ouders liever wilt mailen.

Natuurlijk vergeten jullie de kinderen niet! Lees hier hoe jij tijdens deze coronasluiting op creatieve wijze in contact kunt blijven met de kinderen.

2. Planningen kinderen en medewerkers
Wij adviseren je dringend om de huidige planningen te laten staan. Er is namelijk sprake van een overmachtsituatie. Daarbij raden we je aan om voor het overzicht te werken met een ‘Tijdelijke groep’ voor de kinderen en medewerkers die nog wel komen. Hier leggen wij uit hoe je een tijdelijke groep aanmaakt.

3. Verlof en verzuim
In deze uitzonderlijke situatie adviseren wij je dringend om alle ziekmeldingen en verlofaanvragen af te wijzen, omdat er sprake is van een opgelegde situatie vanuit de overheid. Ouders hebben geen recht op compensatie in de vorm van ruildagen. De dagen dat kinderen niet komen, mogen ze dus niet inhalen.

4. Facturatie en doorbetalen
Ons advies is om te blijven handelen alsof de kinderopvang wel doorgaat en zoals regulier wordt afgenomen. Ouders behouden alleen hun recht op opvang, kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming eigen bijdrage als ze blijven doorbetalen.

 • Wat te doen met flex opvang? In het geval van flexibele opvang, kun je ervoor kiezen om een gemiddelde aantal uren te factureren, bijvoorbeeld berekend over de afgelopen 3 maanden. Je zult hier duidelijke afspraken over moeten maken met de ouders.
 • Wat te doen met ouders die starten op 1 januari 2021? Indien je een ondertekende overeenkomst hebt met de ouder, dan is ons advies om deze te factureren zoals je normaal gesproken zou doen. De ouder zal dan namelijk gewoon zijn kinderopvangtoeslag ontvangen. Indien je geen ondertekende overeenkomst met de ouder hebt, dan zal je in gesprek moeten gaan met de ouder en de mogelijkheden bespreken.

5. Compensatie boven de maximum uurprijs

Als opvang kun je zelf kiezen of je het bedrag boven de maximum uurprijs wilt compenseren aan de ouders. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) verzoekt alle houders om deze compensatie, net als in de vorige lockdown, wel aan de ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.

Wij komen binnenkort met een stappenplan voor het verwerken van de compensatie boven de maximum uurprijs. Indien je december 2020 gaat compenseren, dan zul je dit in ieder geval vóór de aanmaak van de jaaropgaven van 2020 moeten verwerken.

Meer informatie

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we ook deze tijd goed met elkaar zullen doorkomen. Heb je nog vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan onze ‘Veelgestelde vragen rondom de harde lockdown’ door of neem contact op via help@bitcare.com.

Stay strong, stay safe. Wij zijn er voor jullie als jullie ons nodig hebben.

NB Lees ook: Rijksoverheid | Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19