Compensatie eigen bijdrage en maximum uurtarief

Eigen bijdrage

Ouders worden volledig vergoed voor de kosten die zij betalen aan de kinderopvang. Deels wordt dit gedaan zoals altijd, middels de Kinderopvangtoeslag (KOT). Het andere deel betalen ouders zelf en heet de eigen bijdrage.

De Rijksoverheid vergoed ook de eigen bijdrage voor de kinderopvang van 16 maart t/m 7 juni.

Het deel van de eigen bijdrage dat boven de maximale uurprijs valt kan worden gecompenseerd door de kinderopvang zelf. Dit geldt voor een periode van 16 maart t/m 10 mei.

Welke ouders hebben aanspraak op compensatie?

Deze regeling geldt voor alle ouders die hun kind laten opvangen in de kinderopvang, gastouderopvang of BSO, inclusief ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen of vitale processen. Ook als ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen, vanwege de hoogte van hun inkomen, dan krijgen zij de gemaakte kosten vergoed. Let op, de ouder dient de factuur dan wel volledig door te blijven betalen!

Hoe werkt de regeling in de praktijk?

De compensatieregeling van 16 maart tot einde noodopvang 

Factuur kinderopvang is opgebouwd uit:

Te betalen door:

Hoe:

Actie opvang:

1. Deel kinderopvang- toeslag (KOT)

Belastingdienst/Toeslagen

De Belastingdienst betaalt dit deel aan de ouders, zoals gebruikelijk.

GEEN actie

2. Deel eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief (bij benadering) 

SVB/Belastingdienst/Toeslagen over de periode vanaf 16 maart t/m 7 juni  

De SVB maakt dit deel over aan de ouders volgens de compensatie-regeling naar verwachting in juni/juli.

GEEN actie

3. Deel eigen bijdrage van ouders boven maximum uurtarief 

Alle kinderopvangorganisaties over de periode vanaf 16 maart t/m 10 mei

Kinderopvangorganisaties nemen dit deel voor eigen rekening en keren dit uit aan de ouders.

ACTIE: Besluiten of en wanneer je de eigen bijdrage terug gaat betalen

Let op: een ouder kan alleen in aanmerking komen voor compensatie als er een plaatsingsovereenkomst is en de facturen over de periode van noodopvang zijn voldaan.

1. Betaling Kinderopvang toeslag (KOT)

De Belastingdienst betaalt dit deel aan de ouders, zoals gebruikelijk. Je hoeft hier GEEN actie op te ondernemen.

2. Compensatie eigen bijdrage

De compensatiekosten van de eigen bijdrage wordt in juni/juli direct aan de ouders overgemaakt door de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 7 juni. De betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli. Je hoeft hier GEEN actie op te ondernemen.

3. Compensatie kosten boven maximum uurprijs

De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders voor de periode van 16 maart t/m 10 mei tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd. Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen worden kinderopvangorganisaties verzocht dit deel zelf te compenseren aan ouders.

De Brancheorganisatie Kinderopvang stelt dat het van belang is voor het behoud van vertrouwen van ouders en de overheid, dat kinderopvangorganisaties nu laten weten dat zij de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief terugbetalen aan de ouders. Ze vraagt kinderopvangorganisaties om dit deel van de compensatie aan de ouders te compenseren.

  • Factureer je meer je dan de maximum uurprijzen, te weten 8,17 euro (KDV) of 7,02 euro (BSO), dan zou je actie kunnen gaan ondernemen.

Verwerking compensatie boven het maximum uurprijs

Om jou te ondersteunen bij het afhandelen van de compensatie, en om je extra werk te besparen, hebben wij in Bitcare een rapport ontwikkeld. Daarnaast hebben we een handleiding opgesteld hoe je dit rapport kunt gebruiken. Hierin leggen we stap voor stap uit hoe je de compensatie het beste kan verwerken in Bitcare. We raden je aan deze handleiding zorgvuldig door te nemen:

Klik hier voor de handleiding. 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer regulier open! De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht.

Tot slot: zet kinderen niet op verlof, vakantie of ziek in de software van Bitcare

Omdat er sprake is van een opgelegde situatie is er sprake van overmacht. We spreken hier dan ook niet van ziekte en verlof. De overheid heeft aangegeven dat het belangrijk is dat facturen en betalingen doorlopen zoals voorheen. Om onduidelijkheden te voorkomen rondom eventuele compensatiedagen is het belangrijk om in Bitcare het kind gewoon in de planning op te nemen en niet als ziek of met verlof aan te melden.

Voor kinderen die wel naar de opvang gaan omdat hun ouders in cruciale beroepen werken kun je een ‘tijdelijk noodgroep‘ aan maken. Zo behoud jij inzicht in de planning. Als ouders dit zelf hebben aangevraagd om in deze groep te komen, dan kun je dit afwijzen. Wanneer het al is goedgekeurd adviseren wij dit te verwijderen via ‘Contracten’ via het ‘prullenbakje’. Ouders ontvangen daar geen melding van.

Bekijk ook al ons andere coronanieuws.