Zwangerschaps- en bevallingsverlof

zwangerschapsverlof
Jouw medewerker is zwanger! Hartstikke leuk natuurlijk, maar weet jij waar je op moet letten voor en na het zwangerschapsverlof van jouw medewerker?

WAZO-uitkering uit het UWV
Wanneer jouw werknemer zwanger is dan heeft ze recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hiervoor kan de medewerker een uitkering ontvangen vanuit het UWV (de WAZO-uitkering). Deze uitkering vraag jij als werkgever voor jouw werknemer aan. Het UWV betaalt vervolgens de uitkering uit aan de werkgever.

Let op: de hoogte van de uitkering is gebaseerd op het sv-loon van de medewerker. Als werkgever ben je verplicht 100% van het laatstverdiende salaris door te betalen, maar je ontvangt dus niet 100% van salaris terug.

Hoe lang duurt zwangerschaps- en bevallingsverlof?
De medewerker heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof. De uitkering duurt net zo lang als het verlof. Deze 16 weken zijn als volgt opgebouwd:

  • Zwangerschapsverlof: het verlof start 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum.
  • Bevallingsverlof: dit start op de dag van de bevalling en duurt minimaal 10 weken.

Wanneer de medewerker later dan de uitgerekende datum bevalt, dan loopt het zwangerschapsverlof door tot aan de dag van bevalling. Hierna heeft de medewerker nog minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Bevalt de medewerker eerder dan de uitgerekende datum, of neemt de medewerker minder dan 6 weken voor de uitgerekende datum verlof op, dan wordt het nog niet opgenomen zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof opgeteld.

Is er sprake van vroeggeboorte en had de medewerker nog geen verlof opgenomen? Dan start het zwangerschapsverlof van 16 weken op de dag van de bevalling.

Bevallingsverlof opnemen in delen
Het is sinds 1 januari 2015 ook mogelijk dat medewerkers het bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat dan om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel kan in overleg met de werkgever gespreid opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken.

Let op: de totale duur van het verlof, de uitkering via het UWV en de manier van uitbetalen van het verlof veranderen hierdoor niet.

En het normale verlof?
Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt de medewerker haar normale verlofuren op. De opbouw wordt niet in mindering gebracht tijdens de periode van zwangerschapsverlof.

Ziek door zwangerschap
Het is niet leuk, maar het kan zijn dat jouw medewerker tijdens haar zwangerschap of na de bevalling ziek wordt of klachten ontwikkelt en waardoor ze niet meer in staat is haar normale werkzaamheden uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan bekkeninstabiliteit.

Het is in dit geval belangrijk om de situatie van de medewerker in kaart te laten brengen door een arts:

  • Wat is de oorzaak van de ziekte? Is dit wel of niet veroorzaakt door de zwangerschap of bevalling?
  • Wanneer is de medewerker ziek is geworden?

Afhankelijk van de situatie beslist de arts of de medewerker wel of niet kan werken in verband met ziekte door zwangerschap. Zo niet, dan kan er bepaald worden welke uitkering de medewerker kan ontvangen tijdens deze periode van verzuim.

Lees ook: Aanvullend geboorteverlof