WW-premie wordt verlaagd

WW-premie

Per 1 augustus gaat de WW-premie met ruim 2 %-punt omlaag voor alle medewerkers als gevolg van het terugtrekken van de BIK-regeling. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

BIK-regeling van de baan
In het najaar van 2020 kondigde het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting(BIK) aan. Hiermee wil het kabinet ondernemers stimuleren om te blijven investeren. Deze regeling wordt echter, na informeel overleg, teruggetrokken omdat er kans bestaat dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Om toch investeringen te blijven stimuleren wordt de WW-premie voor werkgevers in het restant van 2021 verlaagd, zodat er financieel meer ruimte komt.

Heb je gebruik gemaakt van de BIK-regeling? Dan zal je het bedrag terug moeten betalen.

Hoge en lage WW-premie
Met de ingang van de Wet-Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020, hebben we twee typen WW: hoge en lage. Tussen de hoge en lage WW zit altijd 5 %-punt. Lees hier en hier meer over wanneer welk type WW wanneer wordt toegepast, en wanneer je deze eventueel moet herzien.

De WW-premie gaat als volgt zakken:

  • Lage WW-premie van 2,7 % naar 0,34 %
  • Hoge WW-premie van 7,7 % naar 5,34 %

Wat betekent dit voor jou?
Door de verlaging van de WW-premie, zakken vanaf 1 augustus je werkgeverskosten. Je zal maandelijks procentueel een lager bedrag aan loonbelasting afdragen.

Bijvoorbeeld: Op basis van een SV-jaarloon van 375.000 euro; bespaar je ruim 3400 euro in vergelijking met de normale situatie over heel 2021.

Tip: Wil je jouw medewerkers binnenkort een bonus uitbetalen? Wij raden je aan om dit pas in augustus te doen. Dit bespaart je 2,36 %-punt werkgeverskosten. Op een bruto bonus van 700 euro, bespaar je dan 16,52 euro aan WW-premie.

Wat doet Bitcare voor jou?
Als je de salarisadministratie aan ons hebt uitbesteed, dan hoef je verder geen actie te ondernemen. Wij passen de nieuwe gegevens in de software aan en zorgen ervoor dat er vanaf 1 augustus wordt gerekend met de juiste percentages.