Aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof

Op 1 januari 2019 werd de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Het kraamverlof (2 dagen) van de partner werd hiermee aangepast naar een geboorteverlof van één keer het aantal werkuren per week, op te nemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Deze week wordt volledig doorbetaald.

Aanvullend verlof tot 5 weken
Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verlof uitgebreid tot 5 weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Met als voorwaarde dat het geboorteverlof van één keer het aantal werkuren al is opgenomen. De werkgever betaald voor het aanvullend geboorteverlof maximaal 70% van het maximumdagloon uit. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Geboorteverlof in Bitcare
In Bitcare kan het geboorteverlof door middel van het verloftype ‘bijzonder verlof’ aangevraagd worden.