Medewerkers met een nul-urencontract

oproepkrachten

Wanneer je afspreekt met een werknemer dat deze op basis van nul-uren jouw team komt versterken heeft dit zo zijn voordelen. Je kunt de extra hulp in drukke periodes goed gebruiken en daarnaast zijn oproepkrachten vaak flexibel inzetbaar. Ben jij bekend met alle wet- en regelgeving rondom een oproepkracht?

Wat is een oproepkracht?
Een oproepkracht is een werknemer die salaris ontvangt voor de gewerkte uren. Het aantal gewerkte uren is niet vastgesteld in een tijdvak (week, maand of jaar). Deze gewerkte uren worden direct uitbetaald. Er is geen vast maandloon.

NB een uitzondering op deze definitie is de oproepkracht met een min-max-contract. Deze heeft wel een gegarandeerd aantal uren en dus een minimum vast maandloon.

Waar heeft een oproepkracht recht op?
Net als elke andere werknemer heeft een oproepkracht recht op:

  • het minimumloon;
  • 8% vakantiegeld;
  • vakantiedagen (verlof);
  • sociale verzekeringen;
  • pensioenpremie;
  • cao-gerelateerde regels, zoals de eindejaarsuitkering.

Vaak worden de vakantiedagen en het vakantiegeld bij nul-urencontracten direct met de verloonde uren uitbetaald. Zo voorkom je latere afrekeningen van hoog opgebouwde verlofsaldo’s en administratieve lasten.

Vakantiedagen (verlof)
Vakantiedagen worden vaak direct uitbetaald, tegelijkertijd met het salaris voor de gewerkte uren. Bouwt de werknemer wel vakantiedagen op bij de werkgever? Zorg dan dat de opgenomen verlofuren ook worden uitbetaald.

Cao kinderopvang
In de cao kinderopvang staat dat je als werkgever er je best voor moet doen om de oproepkracht op zo min mogelijk verschillende locaties in te zetten. Ook voor de ouders en kinderen is het natuurlijk fijn wanneer er zoveel mogelijk bekende gezichten op de groepen staan.

Algemene regelgeving

Oproeptermijn: minimaal 10 dagen van tevoren
De oproeptermijn van een oproepkracht volgens de cao kinderopvang is tien dagen. Dit betekent dat je de oproepkracht minimaal 10 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden moet oproepen. Roep je de werknemer minder dan 10 dagen voor de dienst op, dan is de werknemer niet verplicht te komen werken.

Dit betekent ook dat wanneer de werkzaamheden niet doorgaan, je dit minimaal 10 dagen voor de oproep moet melden aan de werknemer. Wanneer je korter dan 10 dagen van tevoren de oproep annuleert of de werktijden wijzigt, dan heeft de werknemer toch recht uitbetaling van de oorspronkelijk afgesproken uren.

Minimaal aantal uren van een oproep
Een oproepkracht betaal je altijd minimaal 3 uur uit, ook wanneer deze minder uren heeft gewerkt.

Opzegtermijn
Wanneer een oproepkracht zelf opzegt, mag er een opzegtermijn van 4 dagen aangehouden worden.

Vaste aantal uren na een jaar
Na een periode van 12 maanden moet je de oproepkracht een contract met vaste uren aanbieden. De werknemer heeft vanaf dat moment recht op een vast aantal uren per week of een jaarurencontract. Je mag de werknemer niet nogmaals een nul-urencontract aanbieden, tenzij de werknemer zelf opnieuw voor een oproepcontract kiest.

Toekomst van oproepkrachten
Vanuit de vakbonden horen we geluiden over het inperken van het flexwerk. Als onderdeel hiervan wordt er gepleit voor het afschaffen van het nul-urencontract. Dit betekent dat er met elke werknemer een minimaal aantal vaste uren wordt afgesproken. Hier is nog geen concreet besluit over genomen.