Registratieformulier aanwezigheden

logo-Kind-en-Gezin

Eerder heeft Kind & Gezin aangegeven dat er een compensatie zal zijn voor de negatieve gevolgen voor organisatoren van groepsopvang met inkomenstarief. Het betreffende document van Kind & Gezin kun je hier nog eens nalezen. In dit document werd aangegeven dat er geen respijtdagen mochten worden aangerekend voor de afwezigheden zolang de corona regeling van toepassing is. Er werd ook aangegeven dat de afwezigheden wel doorgegeven diende te worden als gerechtvaardigde afwezigheden.

Wij hebben contact gehad met Kind & Gezin over het doorsturen van de aanwezigheden. Je mag de aanwezigheden doorsturen zoals je altijd al doet via ons formulier. Ze hebben ons gemeld dat je hier dus geen speciale aanpassingen op door hoeft te voeren. Wel is het belangrijk dat tot en met 13 maart de aanwezigheden (van voor de corona crisis) zijn bijgehouden, maar dat hebben jullie als het goed is automatisch via Bitcare netjes geregistreerd.

Daarbij heeft Kind & Gezin vermeld dat ze druk bezig zijn met een formulier op te stellen welke gebruikt zal gaan worden voor de compensatie. Naar verwachting zal deze eind april beschikbaar zijn. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bekijk ook al ons andere coronanieuws.