Privacyverklaring

Bitcare zal altijd vertrouwelijk omgaan met jouw informatie.
Omdat de privacy van jouw data super belangrijk is.
En wij snappen dat je daarom wilt weten wat er gebeurt.

Bitcare B.V. doet er alles aan om de gegevens die je aan ons verstrekt zorgvuldig te beveiligen en jouw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring hebben wij met zorg en aandacht gemaakt en heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze website, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.

Websitebezoek
Net als de meeste bedrijven verzamelt ook Bitcare op het moment dat u een website van Bitcare bezoekt, niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. Bitcare doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig om Bitcare te optimaliseren.

Levering informatie, levering bestellingen/diensten
Het verstrekken van persoonlijke informatie is noodzakelijk als u informatie bij Bitcare opvraagt via de contactpagina van Bitcare, zodat zij met u in contact kunnen treden en de door u gewenste informatie kunnen verstrekken. Verder zijn uw persoonlijke gegevens voor Bitcare noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken en/of voor een optimale werking van sommige Bitcare diensten. Gegevens die van u gevraagd (kunnen) worden zijn onder andere uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail)adres en inschrijfnummer van het handelsregister.

Bitcare gaat vertrouwelijk om met deze informatie (conform het hieronder onder “Opslag van gegevens” bepaalde). Het staat u vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken. Dit kan echter leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde Bitcare diensten of dat Bitcare u niet de door u gevraagde informatie kan verstrekken.

Marketingdoeleinden
Door Bitcare kunnen persoonsgegevens ook gebruikt worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van Bitcare. Als u geen prijs stelt op informatie afkomstig van Bitcare, dan kunt u dit aangeven via de in de betreffende mailing aangegeven methode (zie ook hieronder onder “E-mail Opt-Out”) of door ons een e-mail te sturen naar info@bitcare.com

E-mail notificaties
Als gebruiker van de Bitcare applicatie bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. Bitcare stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als een andere gebruiker u een bericht stuurt, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten.

Bitcare stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers (inclusief websitebezoekers) om hen te informeren over nieuwe diensten of aanpassingen aan de Bitcare site.

E-mail “Opt-Out”
In naar u verstuurde e-mail notificaties kunt u onderaan een “afmelden” link terugvinden (met uitzondering van de e-mail notificaties die u tijdens het registratieproces ontvangt). Mocht u geen “afmelden link” terugvinden, dan kunt u via een e-mail aan info@bitcare.com ons laten weten dat u zich wilt afmelden.

Opslag, bescherming en verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Persoonsgegevens die u aan Bitcare verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Bitcare verwerkt. Bitcare spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website of anderszins wordt verzameld te beschermen. Bitcare heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.

Helaas kan, gezien de aard van het internet als publiek transmissienet, noch het netwerk van Bitcare noch datatransmissie via het internet 100% veiligheid worden gegarandeerd. Daarom kan Bitcare niet de veiligheid van uw gegevens garanderen. Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan Bitcare gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door Bitcare is ontvangen, zal Bitcare naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens die Bitcare zelf opslaat, worden bewaard binnen en buiten de Europese Unie. Persoonsgegevens die klanten van Bitcare via de Bitcare applicatie opslaan worden opgeslagen buiten de EU. Meer informatie hierover is te vinden in de Bitcare voorwaarden die op de Bitcare applicatie van toepassing zijn.

Ook u heeft een belangrijk aandeel in het beschermen van uw informatie. Uw login-gegevens (als deze zijn verstrekt) zijn vertrouwelijk en Bitcare raadt u aan deze niet aan derden bekend te maken. Bitcare zal nooit om uw login gegevens vragen.

Bitcare bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Bitcare zal persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.

Recht van inzage, rectificatie, intrekking toestemming, indienen klacht
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om de gegeven toestemming tot gebruik van uw gegevens in te trekken. In deze gevallen kunt u contact met Bitcare opnemen via info@bitcare.com . Om misbruik te voorkomen kan Bitcare u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Als u een klacht heeft over de wijze waarop Bitcare met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies
Bitcare maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in de betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan de cookie deze informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Bitcare maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd.

First party cookies:

  • Google Analytics (tracking cookies)
    Via de Bitcare website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Bitcare gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bitcare heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Naast de beveiligingsmaatregelen opgenomen in onze overeenkomst met Google zijn additioneel ook Standard Contractual Clauses overeengekomen voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  • Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)
    Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Bitcare te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Third-party cookie
Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media kanalen en functies.

Bitcare plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Social Media
Op de Bitcare website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Bitcare heeft daar geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat websites van Bitcare niet (optimaal) functioneren.

Aanpassingen aan het Privacybeleid
Bitcare heeft het recht om het Privacybeleid, inclusief cookiebeleid, indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het Privacybeleid van Bitcare te raadplegen.

Vraag
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid of over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken dan beantwoorden wij deze graag. Je kunt contact opnemen via privacy@bitcare.com.