Alles in één app voor de ouders

De Bitcare Ouder App optimaliseert de communicatie tussen ouder en opvang. Hierbij staat het kind altijd centraal.