Compensatie IKT locaties

Houders van opvanglocaties met inkomenstarief kunnen ook een beroep doen op de compensatiesubsidie. De uitwerking hiervan is gepubliceerd door Kind en Gezin. Om in aanmerking te komen voor de compensatiesubsidie dien je te voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 1. De ouders betalen niet voor de afwezigheidsdagen.
  – De ouders betalen niet voor de opvang voor de periode waarin de compensatiesubsidie van toepassing is.
  – Afwezigheden mogen niet worden geteld als respijtdag.
  – Voor dagen waarop kinderen wel aanwezig waren in de opvang betalen ouders de gebruikelijke prijs.
 2. Je bent open of beschikbaar voor ouders die nood aan opvang hebben. Denk hierbij aan ouders die werken in essentiële sectoren of kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Als je geen enkele aanvraag voor opvanguren hebt gekregen blijf je beschikbaar voor eventuele opvangvragen. Ook heb je recht op compensatiesubsidie als je de opvang hebt moeten sluiten wegens overmacht. Bijvoorbeeld als je medewerkers besmet raken met het coronavirus.
 3. Jijzelf en je medewerkers blijven in dienst en beschikbaar en je krijgt geen andere Vlaamse of Federale tegemoetkomingen.

Voor de opvanglocaties met inkomenstarief is vastgesteld wat de hoogte is van het compensatiebedrag:

Type opvanglocatieBedrag
Groepsopvang met inkomenstarief€20 per afwezigheidsdag
Zelfstandige gezinsopvang met inkomenstarief€17,50 per afwezigheidsdag

 

 • Voor een volledige afwezigheidsdag ontvang je het volledige compensatiebedrag
  • Een volledige afwezigheidsdag is meer dan 5 uur
 • Voor een halve afwezigheidsdag ontvang je 60% van het volledige compensatiebedrag
  • Een halve afwezigheidsdag is meer dan 3 uur en minder dan 5 uur
 • Voor een derde afwezigheidsdag ontvang je 40% van het volledige compensatiebedrag
  • Een derde afwezigheidsdag is minder dan 3 uur

Maandelijks krijgt de organisator per mail een formulier toegezonden van Opgroeien Regie. Op dit elektronisch formulier dienen de afwezigheden van de betreffende maand doorgegeven te worden. Hoe je dit formulier dient in te vullen kun je hier lezen.