Veelgestelde vragen rondom de lockdown vanaf 15 december

FAQ lockdown

Op 14 december kondigde Mark Rutte vanuit het torentje een harde lockdown aan. Ook de kinderopvang moet haar deuren sluiten en blijft alleen geopend voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen. We begrijpen dat deze situatie veel (praktische) vragen oproept. Daarom hebben we de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet: 

Waarom moeten ouders de kinderopvang door blijven betalen?

Als de ouder de kinderopvang doorbetaalt, dan behoudt de ouder zijn/haar plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen open gaat. Als de factuur gewoon worden doorbetaald, dan hoeft de ouder ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de kinderopvangtoeslag. Op deze wijze behoudt de ouder recht op kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Voor kinderdagverblijven is dit € 8,17 (2020) en € 8,46 (2021) per uur. Voor NSO € 7,01 (2020) en € 7,46 (2021) per uur.

Moeten ouders ook doorbetalen als hun kind verplicht thuis zit vanaf 16 december?

Ja, ouders moeten de gehele factuur voor opvang betalen zoals ze dat altijd doen. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat de ouder waarschijnlijk de factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari dient de ouder de factuur te blijven betalen. Op deze wijze behoudt de ouder recht op kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. 

Wat te doen met ouders die starten op 1 januari 2021?

Indien je een ondertekende overeenkomst hebt met de ouder dan is ons advies om deze te factureren zoals je normaal gesproken zou doen. De ouder zal namelijk dan ook gewoon zijn kinderopvangtoeslag ontvangen. Indien je geen ondertekende overeenkomst met de ouder heb, dan zal je in gesprek moeten gaan met de ouder en de mogelijkheden moeten bespreken.

Wat te doen met de facturatie voor flexibele opvang?

Ons advies is om te blijven handelen alsof de kinderopvang wel doorgaat en zoals regulier wordt afgenomen. Ouders behouden alleen hun recht op opvang, kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming eigen bijdrage als ze blijven doorbetalen. In het geval van flexibele opvang, kun je ervoor kiezen om een gemiddelde aantal uren te factureren aan de ouder, bijvoorbeeld berekend over de afgelopen 3 maanden. Je zult hier duidelijke afspraken over moeten maken met de ouders.

Kinderen zonder contract mogen die noodopvang krijgen?

Nee, dat mag niet. Let op: de noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de opvang én alleen voor het aantal uren dat in het contract is afgesloten. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Mocht je dit toch willen, dan zou je een contract met deze ouder(s) moeten afsluiten.

Hoe maak ik een noodgroep of zet ik deze weer actief?

Wij adviseren je dringend om de huidige planningen te laten staan. Er is namelijk sprake van een overmachtsituatie. Daarbij raden we je aan om voor het overzicht  te werken met een ‘Tijdelijke groep’ voor de kinderen en medewerkers die nog wel komen. Hier leggen wij uit hoe je een tijdelijke groep aanmaakt.

Als je al een ’tijdelijke groep’ hebt aangemaakt afgelopen voorjaar, dan kan je deze weer activeren door de einddatum weg te halen in de ‘Instellingen’ > ‘Groep’ > ‘einddatum weghalen’.

Hoe plan ik kinderen in de noodgroep?

Zoals gezegd, probeer zoveel mogelijk kinderen met noodopvang te ruilen naar de ’tijdelijke groep’. Anders gezegd, als een kind wel komt, dan ruil je deze naar de ’tijdelijke groep’.

Hoe ruil ik kinderen naar de noodgroep?

Tip: ruilen kan via de website en via de iPad. 

1. Wij adviseren om de weekplanning via de website app.bitcare.com te openen. Op deze manier heb je namelijk gelijk inzicht in hoe de planning er normaal uitziet voor een hele week. 

2. Ruil op het kind als deze wel komt naar dezelfde dag en tijd naar de ’tijdelijke afwezige groep’.  Dit kan op 2 manieren:

optie 1) Je kunt er dus voor kiezen om de website open te houden met de weekplanning en via daar de ruilingen door te voeren.

optie 2) Je kunt er ook voor kiezen om de website open te houden met de weekplanning en de ruilingen via de iPad door te voeren.

Hoe plan ik kinderen die extra noodopvang willen naast de reguliere opvang?

Indien de ouder in een cruciaal beroep werkzaam is en deze wilt deze tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang (buiten contract uren dus), dan is het aan de opvang om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Indien je de extra opvang in rekening wilt brengen gebruik je ‘extra planning’.

Indien je de extra opvang niet in rekening wilt brengen gebruik je ‘bonus planning’.

Moet ik ouders factureren voor extra noodopvang?

Dat is aan de opvang zelf. Indien de ouder in een cruciaal beroep werkzaam is en deze wilt deze tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang (buiten contract uren dus), dan is het aan de opvang om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Wanneer het normale contracturen betreft, dan kun je deze kinderen ruilen naar de ’tijdelijke groep’.

Help! Ik mis de kinderen van de noodopvang op de iPad…

Indien kinderen van meerdere locaties nu op 1 locatie in 1 noodgroep gepland worden voor noodopvang, dan zou het kunnen dat de autorisatie aangepast moeten worden van de groepslogin. Deze groepslogin moet dan namelijk rechten krijgen op ‘alle locaties’, zodat ook kinderen van andere locaties op de iPad verschijnen. Dit kan als volgt: Autorisatie groepslogin aanpassen.

Hoe ga ik om met de compensatie van de eigen bijdrage boven de maximum uurprijs?

Als opvang kun je zelf kiezen of je het bedrag boven de maximum uurprijs wilt compenseren aan de ouders. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) verzoekt alle houders om deze compensatie, net als in de vorige lockdown, wel aan de ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.

Wij komen binnenkort met een stappenplan voor het verwerken van de compensatie boven de maximum uurprijs. Indien je december 2020 gaat compenseren, dan zul je dit in ieder geval vóór de aanmaak van de jaaropgaven van 2020 moeten verwerken.