Moet een feestdag worden doorbetaald?

Verlonen van feestdagen

In artikel 7.5 van de cao Kinderopvang is het feestdagenverlof opgenomen. Hierin wordt aangegeven op welke feestdagen de werknemer vrij is terwijl het salaris wel wordt doorbetaald. Maar wist je dat je tegen een parttime werknemer met een flexibel rooster niet simpelweg kan zeggen dat ze ‘pech heeft’ als de feestdagen niet op haar werkdagen vallen? Je bent namelijk verplicht om dit te compenseren. We leggen je graag uit hoe je dit correct toepast en doorvoert in Bitcare.

Feestdagen in de cao Kinderopvang

In de cao zijn de volgende dagen opgenomen als feestdagen waarop de werknemer vrij is: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag. Let op: Als deze dagen in een weekend vallen, dan is er geen recht op verlof.

Werkt een werknemer fulltime?

Als medewerker met een fulltime contract standaard werkt op een dag waarop de feestdag valt, dan wordt deze doorbetaald terwijl ze vrij zijn. Wordt er toch gewerkt op de feestdag of valt de feestdag op een dag dat de werknemer niet kon werken door vakantie? Dan is er recht op een vervangende doorbetaalde verlofdag op een ander moment.

Voorkom ongelijke behandeling van parttimers

Voor werknemers die parttime werken kunnen de vastgestelde feestdagen in de cao ook situaties veroorzaken waarin zij onbedoeld benadeeld worden ten opzichte van fulltimers:

1. Parttime met vast rooster: De feestdag valt precies op de dag dat de werknemer standaard niet werkt en mist hierdoor de vrije dag die fulltimers wel krijgen.

Voorbeeld bij een contract van 20 uur: De feestdag valt buiten het rooster van de parttimer waardoor ze die week gewoon 20 uur werkt. Terwijl een werknemer met 20 uur op contract en een vast rooster op een feestdag nog 16 uur moet werken in de rest van de week.

2. Parttime met flexibel rooster: In een week met een feestdag kan de werknemer door het schuiven van werkdagen toch het afgesproken aantal uren werken en mist hierdoor de vrije dag die anderen wel krijgen.

Voorbeeld bij een contract van 20 uur: De feestdag valt buiten het rooster van de flexibele parttimer waardoor ze die week gewoon 20 uur werkt. Terwijl fulltimers, of parttimers met een vast rooster waarbij de feestdag op hun werkdag valt, die week wel een vrije dag hebben.

Hoe voorkom je als werkgever dat jouw parttimers achter het net vissen en doorbetaalde vrije dagen missen? Deze ongelijke behandeling kun je voorkomen door te werken met een pro-rata-berekening of een jaarurensysteem.

Pro-rata-berekening

Om ervoor te zorgen dat elke werknemer een evenredig deel van het totaal aantal erkende feestdagen geniet kun je als werkgever het pro-rata-deel berekenen.

  1. Bepaal hoeveel uur een gemiddelde werkdag in jullie organisatie telt
  2. Vermenigvuldig dit met de deeltijdfactor van de werknemer

Voorbeeld: In de kinderopvang is een gemiddelde werkdag 7,2 uur. Een parttimer die 20 uur op contract heeft, heeft 0,5556 fte. Ze heeft dus recht op 55,56% van de 7,2 uur vrij voor een feestdagen. Dat is gemiddeld 4 uur per feestdag. In de week van een feestdag waarin de werknemer niet is ingeroosterd, wordt dus 4 uur vervangend verlof toegekend. Dit kan je dan in het verlofsaldo verwerken of direct uitbetalen.

Jaarurensysteem

In artikel 4.3 van de cao Kinderopvang is opgenomen dat de werkgever een jaarurensystematiek kan invoeren. Hierbij is de basis de hoeveelheid uren die werknemers jaarlijks horen te werken. De doordeweekse feestdagen tellen hierbij mee. Hoe ga je in deze systematiek om met de feestdagen?

  1. Valt de feestdag op een werkdag en is de werknemer vrij geweest met doorbetaling (en heeft de werknemer geen extra uren op een andere werkdag in die week gemaakt). Dan is er geen actie vereist.
  2. Valt de feestdag op een ingeroosterde werkdag en heeft de werknemer wel gewerkt? Dan is er recht op een vervangende doorbetaalde verlofdag op een ander moment.
  3. Valt de feestdag op een dag in de week waarop een werknemer met en wisselend rooster niet is ingeroosterd? Dan bestaat het recht op een vervangende doorbetaalde verlofdag op een ander moment.

Heb je nog vragen over het verlonen of verrekenen van de feestdagen? Dan kun je contact opnemen met onze salarisexperts via support@bitcare.com.