Vakantie en corona

Vakantie en corona

 

De coronamaatregelen brengen sinds maart al allerlei uitzonderlijke situaties met zich mee voor de kinderopvang. Dit geldt ook voor de vakantieperiode. Want hoe zit het precies als een medewerker afreist naar een risicogebied? Kun je dit verbieden als werkgever? En wat als een medewerker in quarantaine moet? Moet het salaris dan doorbetaald worden?

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen. De adviezen worden gegeven in de vorm van kleurcodes, ook voor bestemmingen waar het coronavirus is gevonden:

 • Groen: In dit land of gebied zijn op dit moment geen coronamaatregelen die van invloed zijn op reis of verblijf.
 • Geel: In verband met corona hebben deze landen maatregelen getroffen die beperkte invloed hebben op het dagelijks leven. Bereid je daarop voor en let extra op. Je kunt op vakantie, maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen.
 • Oranje: In deze landen is het dagelijks leven ontwricht. Er geldt mogelijk ook een inreisverbod. Alleen naartoe reizen als dit noodzakelijk is. Vakanties zijn niet noodzakelijk.
 • Rood: Dit land of gebied is totaal afgesloten. Er is geen uitzicht op in- en uitreizen.

Deze reisadviezen zijn niet bindend. Het blijft de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om de reis wel of niet door te laten gaan. Daarnaast zijn de adviezen niet op Europees niveau geregeld, waardoor de adviezen in Nederland kunnen afwijken van wat bijvoorbeeld in Duitsland wordt gehanteerd. Let hier dus op, want dit kan verwarrend zijn.

Wat als een medewerker op vakantie gaat naar een risicogebied?

Als een medewerker besluit om op vakantie te gaan naar een land of gebied met code rood of oranje dan geldt het dringende advies vanuit de Rijksoverheid om na terugkomst van de vakantie twee weken in quarantaine te gaan. Er bestaat in deze situatie geen recht op loon tijdens de quarantaineperiode, tenzij de medewerker vanuit huis kan werken. Dit zal voor de kinderopvang voor niet alle medewerkers van toepassing zijn.

Let op: Thuiswerken is geen recht. Een dergelijk recht vloeit niet automatisch voort uit het overheidsadvies om thuis te werken. Dit heeft de rechtbank Gelderland uitgesproken.

Omdat de wet pas veranderd is, zijn er nog geen uitspraken van rechters voorhanden. Dus is het nog niet bekend hoe een rechter denkt over een code geel die in een vakantieperiode verandert van geel naar oranje. Dit valt namelijk niet in de risicosfeer van de medewerker.

Ziek tijdens vakantie (door corona)

Als een medewerker tijdens de vakantie besmet raakt met het coronavirus dan gelden de dagen dat de medewerker ziek is niet als vakantiedagen. De ziektedagen worden dus niet op het vakantiesaldo in mindering gebracht.

De medewerker moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De medewerker moet de werkgever op de hoogte brengen van de ziekte en zich ziek melden tijdens de vakantie.
 • Als er in het verzuimprotocol staat dat er bewijs moet worden geleverd van de ziekte, dan moet er een doktersverklaring worden verstrekt aan de medewerker.
 • De medewerker moet bereikbaar zijn tijdens de periode van ziekte.

Als de medewerker zelf niet in staat is om zich ziek te melden, dan zou een reisgenoot of het ziekenhuis dit moeten doen. Maar als dit niet lukt, dan is er in ieder geval bewijs van een ziekenhuisopname voorhanden.

Wat kun je doen als werkgever?

Als werkgever mag je de medewerker niet verbieden om af te reizen naar een risicobestemming. Je mag wel vragen of de medewerker naar een gebied is geweest waar code geel, oranje of rood is afgegeven. Je vraagt namelijk niet naar medische gegevens. Daarnaast heb je een wettelijke zorgplicht voor andere medewerkers, kinderen en ouders op de opvang die je moet nakomen.

Als werkgever is het verstandig om de medewerkers vooraf schriftelijk te wijzen op de gevolgen die je als werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een bestemming met code geel, oranje of rood. Hierbij kun je bijvoorbeeld de volgende punten meenemen:

 • Moet een medewerker vooraf of achteraf doorgeven dat hij/zij naar een gebied met code geel, oranje of rood afreist?
 • Wordt het salaris doorbetaald als medewerkers in quarantaine moeten nadat ze een risicogebied hebben bezocht?
 • Bied je de mogelijkheid om thuis te werken als een medewerker in quarantaine moet?
 • Laat weten dat als de medewerker tijdens de vakantie besmet raakt met het coronavirus, dit doorgegeven moet worden aan de werkgever.

Let op: Geen arbeid = wel loon

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe hoofdregel: geen arbeid = wel loon. Dit was voor 1 januari: geen arbeid = geen loon. Deze kentering betekent dat je als werkgever moet aantonen dat de oorzaak waarom een medewerker niet komt werken in de risicosfeer ligt van de medewerker zelf. Zoals het afreizen naar een risicogebied in de vakantie. Anders moet het loon doorbetaald worden. Het is daarom, zeker gezien de coronasituatie, nog meer van belang dat je als werkgever zaken rondom ziekte, verlof en verzuim correct vastlegt in het personeelsdossier.