Subsidieregeling Praktijkleren

subsidieregeling Praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor bedrijven die een erkend leerbedrijf zijn en praktijk- of een werkleerplaats aanbieden aan studenten. Omdat veel kinderopvangorganisaties te maken krijgen met de subsidieregeling Praktijkleren, hebben we alle informatie op een rij gezet. 

Wat is een BBL- of duaal-traject?

Als werkgever kun je een student begeleiden tijdens een praktijk- of werkleertraject. De student werkt dan vaak drie of vier dagen per week bij de werkgever en volgt op de andere dagen onderwijs. Voor studenten uit het mbo spreek je in deze situatie van een BBL-traject. Dit is een afkorting voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij studenten op het hbo noem je dit een duaal-traject.

Geen stagiair, maar een medewerker

Een BBL- of duaal-student tekent, in tegenstelling tot een stagiair, een arbeidsovereenkomst met de werkgever en heeft daarom de juridische status van medewerker. Hij heeft daarom geen recht op studiefinanciering of een OV-jaarkaart, maar krijgt wel salaris conform de geldende CAO-schalen uitbetaald. Indien de CAO ontbreekt ontvangt de student minimaal het wettelijk minimumloon. 

Subsidieregeling Praktijkleren

Als werkgever kun je voor de begeleiding van een student in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van maximaal €2700,- per student per schooljaar. De hoogte is afhankelijk van het aantal weken begeleiding dat de student heeft gekregen. Er is door het kabinet besloten dat de weken tussen 16 maart en 19 mei waarin kinderdagverblijven gedwongen moesten sluiten in verband met de coronamaatregelen niet in mindering worden gebracht op de subsidie. 

Let op, de subsidiepot voor studenten in een BBL-traject is bijna 50 keer zo hoog als de pot voor duaal-studenten. Zijn er meer aanvragen gedaan dan er beschikbaar is in de subsidiepot, dan wordt de subsidie verdeeld en per aanvrager verlaagd. Het is niet zo dat wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het is echter wel verstandig op tijd te beginnen met de aanvraag. 

Begin op tijd met de aanvraag

De subsidie vraag je als werkgever na afloop van het traject aan via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het schooljaar 2019 – 2020 kun je de aanvraag indienen van 1 juli 9.00 uur tot en met 16 september 17.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment en zorg dat je op tijd eHerkenning aanvraagt. Deze aanvraag neemt namelijk 2 tot 7 werkdagen in beslag. Uiterlijk 13 weken na de sluitingsdatum ontvang je de beslissing rondom de aanvraag. Als je te laat bent met de aanvraag, dan kun je geen aanspraak meer maken op de regeling.

Hier lees je precies welke gegevens je nodig hebt voor de aanvraag. 

Voorwaarden subsidieregeling Praktijkleren

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als werkgever geregistreerd staan als erkend leerbedrijf en aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden wisselen per type onderwijs. Voor zowel mbo als hbo is het belangrijk dat er een ondertekende praktijkleerovereenkomst met de onderwijsinstelling aanwezig is in het (online) personeelsdossier. Mbo-studenten moeten een minimaal aantal uren gewerkt hebben en bij hbo studenten is het van belang dat de opleiding geregistreerd staat in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Bekijk alle voorwaarden

Ontdek de producten en diensten van Bitcare

Bitcare levert de meest complete software en diensten voor jouw kinderopvang. Regel eenvoudig en papierloos de administratie van zowel kinderen als medewerkers op één plek. Ben je op zoek naar een online oplossing die je grip en realtime inzicht geeft in de administratie en/of oudercommunicatie? Bitcare maakt deze processen simpel, snel en efficiënt. Bekijk onze producten Bekijk onze diensten.