Voorschotpremie Zorg & Welzijn vervalt

Voorschotpremie

Vanaf 1 januari 2022 vervalt de voorschotpremie bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Wat betekent dit voor jou als je aangesloten bent bij dit pensioenfonds?

Waarom vervalt de voorschotpremie?
Momenteel betaal je als werkgever de pensioenpremie voor Zorg en Welzijn vooruit. Achteraf worden de facturen verrekend op basis van de pensioenaangifte. Dit zorgt echter voor ingewikkelde en moeilijk herleidbare facturen. Daarom worden de facturen vanaf 1 januari 2022 maandelijks achteraf verstuurd op basis van de pensioenaangifte. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Je betaalt op basis van de pensioengegevens die je aanlevert.
  • De factuur is eenvoudiger te herleiden naar jouw pensioenaangifte.
  • De factuur wordt overzichtelijker en makkelijker te controleren.

Wat betekent dit voor jou?
Je betaalt de pensioenpremie straks elke maand achteraf op basis van de pensioengegevens die maandelijk zijn aangeleverd bij Zorg & Welzijn. Begin december ontvang je de laatste factuur met een voorschotpremie over december en de verrekeningen van november. Daarna zullen de facturen er anders uit gaan zien.

Concreet betekent dit dat er in 2022 één pensioenafdracht minder is en heb je als werkgever dus lagere kosten. Op de factuur die je in januari ontvangt, staan namelijk enkel de verrekeningen van december.

Vanaf februari 2022 zullen de facturen stabiliseren. Doordat je eerst de pensioenaangifte verstuurt, wordt het controleren van de facturen eenvoudiger en kom je niet voor verrassingen te staan.

Het tijdig en volledig aanleveren wordt daarom nog belangrijker, zowel voor de juiste berekening van de pensioenopbouw en -premie als voor de facturatie van de juiste premies.

Gevolgen van niet aanleveren
Als de pensioenaangifte niet voor de 10e van de maand wordt aangeleverd, zal PFZW je maximaal twee herinneringen toesturen. Wordt er niets aangeleverd? Dan zal de pensioenaangifte ingevuld worden op basis van eerdere aangiften.