Versoepeling administratieve lasten

Versoepeling administratieve verplichting van loonheffing en identificatie

Loonheffing

Voor de loonheffingen gelden bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. Het zal voor nu echter niet altijd mogelijk zijn om op tijd aan deze verplichtingen te voldoen, vanwege de huidige coronamaatregelen. Als de werkgever of de werknemer aangeeft de tekortkoming in de administratieve verplichting te herstellen zodra dit wel kan, mag de Belastingdienst in dergelijke situaties een soepel standpunt innemen. Dit is goedgekeurd in het beleidsbesluit.

Identificatieplicht

Ook voor de administratieve verplichting tot identificatieplicht van werknemers is een specifieke goedkeuring opgenomen in het beleidsbesluit. Normaliter dienen werkgevers de identiteit van hun werknemers vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Wordt hier niet (tijdig) aan voldaan, dan kan dit resulteren in de toepassing van het zogenoemde anoniementarief (52%).

Door de goedkeuring zal de toepassing van het anoniementarief in deze bijzondere omstandigheden achterwege zal blijven. De werkgever is wel verplicht om de identiteit van de werknemer alsnog vast te stellen zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is. Let op: De verplichting om een kopie (al dan niet digitaal) van het identiteitsbewijs tijdig op te nemen in de loonadministratie blijft van kracht.