Hoe ziet de loonstrook van 2021 eruit?

Loonstrook 2021 kinderopvang

Deze maand worden de eerste loonstroken van 2021 verstuurd in de kinderopvang. Ieder jaar veranderen er allerlei wetten en regels die leiden tot wijzigingen op de loonstrook. We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

1. Nieuwe belastingpercentages

In 2021 daalt het basistarief (schijf 1) van inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10% waardoor je netto meer geld overhoudt. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Daarnaast betaal je ook minder belasting omdat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog gaan.

2. Loonsverhoging

In de CAO is de afgesproken dat de medewerkers vanaf 1 januari 2021 een extra bedrag van 12 euro per maand (op basis van fulltime) uitgekeerd krijgen. Let er goed op dat deze vanaf januari 2021 op de loonstroken terug te zien is.

3. Pensioen

Pensioenfonds Zorg & Welzijn bekijkt elk jaar of de pensioenpremie percentages en de AOW-franchise (dit is het drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) gewijzigd moeten worden. Zowel de werknemer als de werkgever betalen pensioenpremie. 

Werknemersdeel: Op de loonstrook staat het bedrag voor het werknemersdeel vermeld dat in mindering wordt gebracht op het brutoloon voor het pensioen. Dit is de pensioenpremie. Over dit deel betaalt de werknemer geen heffingen. Als dit wijzigt dan zie je een ander bedrag op de loonstrook voor de pensioenpremie die in mindering wordt gebracht op het brutoloon. 

Let op: Als het bruto salaris van de werknemer in januari 2021 anders is dan in 2020, dan wordt ook de pensioengrondslag aangepast. Het salaris van januari is geldend. De grondslag is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Het fiscaal maximum pensioengevend loon is voor 2021 voorlopig vastgesteld op € 112.189 (in 2020: € 110.111).

De totale pensioenpremie voor OP/PP stijgt per 1 januari 2021 van 23,5% naar 25,0%.  

3. Vaste reiskostenvergoeding

Eind 2020 kondigde het kabinet aan dat het uitbetalen van de vaste reiskostenvergoeding voor werknemers die nu thuiswerken in plaats van op kantoor of locatie, vanaf 1 januari 2021 niet meer mocht. Sommige werkgevers betaalden dit namelijk nog door en andere waren hier al mee gestopt. 

Door de harde lockdown in december 2020 heeft het kabinet deze maatregel opgeschoven naar 1 februari 2021. Dit betekent dat je de vaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers in de maand januari nog mag blijven hanteren.

Lees ook onze blog: Vaste reiskostenvergoeding 2021.

4. Jaarurensystematiek

In de CAO Kinderopvang is vastgelegd dat de werkgever een jaarurensystematiek kan invoeren waarbij sprake is van een variabele arbeidsomvang. Als hiervoor gekozen wordt dan kunnen de werktijden van een werknemer per maand maximaal 20% naar boven of 20% naar beneden afwijken van de gemiddelde arbeidsomvang. Zo kan er flexibeler ingesprongen worden op variaties in de roostering, wanneer er meer of minder kinderen opvang nodig hebben. 

Het uurloon bij de jaarurensystematiek is afhankelijk van van het aantal werkbare dagen in het jaar. In 2021 zijn er 261 werkbare dagen en 1.879,2 jaaruren. Het uursalaris kun je berekenen door het jaarsalaris te delen door het aantal jaaruren gebaseerd op een voltijdbaan. Hierdoor kan het uurloon afwijken van wanneer je niet werkt volgens het jaarurensystematiek.

JUS-addendum

Vanuit verschillende kanten hebben wij de vraag ontvangen of wij een addendum voor jaarsystematiek hebben. Deze hebben wij inmiddels beschikbaar. Wil je deze addendum toepassen binnen jouw organisatie, dan kun je ons een e-mail sturen via help@bitcare.com

De addendum is van toepassing wanneer de werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst wordt aangepast naar een dienstverband op basis van de jaarurensystematiek, zoals dit op grond van de CAO Kinderopvang mogelijk is. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 75 euro excl. btw.

Illustratie by Freepik