Herziening lage WW-premie opgeschort

Herzien lage WW-premie opgeschort

Als er voor een werknemer 30% meer uren zijn verloond dan er in het arbeidscontract staan, dan moet je als werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen. Dit noem je ook wel de herziening van de lage WW-premie. Deze regeling is voor het jaar 2020 opgeschort. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds de invoering van de WAB op 1 januari 2020 betaal je als werkgever de lage WW-premie voor werknemers met contracten van onbepaalde tijd,  en de hoge WW-premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd (uitgezonderd bbl’ers en stagiaires).

Herziening van de lage WW-premie

Je moet de hoge WW-premie met terugwerkende kracht betalen als er voor een werknemer in een kalenderjaar:

  • 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst staan, ​en
  • de overeenkomst minder dan 35 uur per week is, en
  • de overeenkomst voor onbepaalde tijd is vastgelegd, of
  • de medewerker gaat binnen 2 maanden na ingang van een contract voor onbepaalde tijd uit dienst.

Voorbeeld

  • Een werknemer heeft een contract van 20 uur per week.
  • Dat is een totaal van 1040 werkuur per jaar.
  • Als de werknemer in 2020 een totaal van 1353 uur of meer uren heeft gewerkt, dan moet je als werkgever over het hele jaar 5% WW-premie extra betalen.

Opschorting

Vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen is er in bepaalde sectoren nu extra overwerk nodig. Vandaar dat er is besloten om deze regeling voor 2020 op te schorten. Dit betekent dat je de lage WW-premie dus niet hoeft te herzien. Het kan zelfs zo zijn dat de opschorting ook in 2021 zal gelden. Dit moet echter eerst nog goedgekeurd worden. Houd daarom onze socials en website ook in 2021 goed in de gaten.