Leer de (gast)sprekers van De Bitcare Klantendag 2023 kennen

Bitcare: continue groei en ontwikkeling

Aad is de oprichter van Bitcare. In zijn visie op software ontwikkeling gaat hij niet alleen uit van wat er technisch mogelijk is maar kijkt hij naar het menselijke aspect. Echt goede software is een puur positieve beleving volgens hem waardoor hij continu kijkt of het anders kan, beter kan en vooral ook of het leuker kan. 

Bitcare is in 2011 opgericht maar kreeg in 2013 haar eerste klanten en is 10 jaar actief in de markt. Aad start met een korte terugblik op Bitcare: Hoe we gestart zijn en hoe we ons hebben ontwikkeld. Daarbij is de beleving van ons product erg belangrijk, het werken met Bitcare moet een plezier zijn. De samenwerking hierin met onze klanten staat centraal omdat dit de basis vormt van succes. Tijdens deze klantendag nemen we dan ook de tijd om te luisteren, om erachter te komen wat er speelt, en hoe we ons product kunnen doorontwikkelen om aan de veranderingen, eisen en wensen te voldoen. Er wordt ook een korte blik vooruit gekeken: waar zijn we mee bezig en waar gaan we naartoe.

Aad ‘t Hart

Break-out sessie Strategisch plannen: van vraaggericht, naar aanbodgestuurd

Het zijn stormachtige tijden in de kinderopvang: lange wachtlijsten, een hoog ziekteverzuim, personeelskrapte, groepssluitingen en teleurgestelde ouders. Deze factoren razen dagelijks door onze branche en bepalen in sterke mate de waan van de dag.

Juist nu is de roep om stabiliteit en rust sterker dan ooit, zowel bij ouders als ook de medewerkers. Vanuit een stabiele groepsindeling en personeelsinzet krijgt het pedagogisch proces op de groep immers het beste vorm.

Tijdens dit onderdeel van de klantendag nemen wij je mee in de strategische keuzes die je bij de kindplanning kunt maken om die dagelijkse storm minder hevig te maken. Thema’s die aan bod zullen komen zijn:

  • Met verticale of horizontale groepen werken?
  • Ruilen geeft huilen: wat doe jij met je ruilbeleid?
  • Hoe garandeer ik mijn ouders leveringszekerheid?
  • Welke keuzes maak je bij het wennen van nieuwe kinderen?
  • Hoe zorg ik voor een goede doorstroom tussen mijn groepen?

Maar daarnaast is er ook ruimte om jouw vragen en overpeinzingen in te brengen en te delen. Daarmee wordt het een interactieve workshop waar je direct mee verder kunt!

Gertie Rikken en Jaap Tulp van Helder & van Pas

Gertie en Jaap hebben beiden jarenlange werkervaring in de kinderopvang en zijn werkzaam bij Helder & van Pas, een adviesbureau die zich richt op de kinderopvang en onderwijs branche. Zij zijn gespecialiseerd in capaciteitsmanagement binnen de kinderopvang: het realiseren van de juiste balans tussen de kindbezetting en de personeelsinzet. 

Break-out sessie Betrokken medewerkers

Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan personeel. Er is sprake van een ongekend hoog ziekteverzuim en werknemers wisselden afgelopen jaren vaak van baan in vergelijking met andere bedrijfstakken. Hoe zorg je er nu voor dat medewerkers betrokken zijn en lekker in hun vel zitten bij jouw organisatie?

Betrokken medewerkers blijven bij je, zorgen voor een goede werksfeer en zeggen niet van de een op de andere dag hun baan op. Daarnaast zorgen betrokken medewerkers voor een prettige samenwerking en ook dat klanten zich meer (t)huis voelen bij jouw organisatie. Betrokken medewerkers trekken ook nieuwe mensen aan. Wie wil ze dus niet? 

In deze sessie binnen de klantendag gebruikt Rik zijn antropologische achtergrond om te kijken naar de manieren waarop aanwezigen hun medewerkers betrokken houden bij hun organisatie. Belangrijk hierbij is dat je weet waarom je het doet zoals je het doet en of je ziet dat het werkt en zo niet, dat je de strategie bijstelt. 

In de antropologie is wederkerigheid een belangrijk thema. Het zorgt ervoor dat er onderlinge banden gevormd worden en dat conflicten voorkomen worden. Er wordt veel aandacht gegeven aan de mens achter de medewerker en er worden handvatten aangereikt hoe je ervoor zorgt dat er meer plezier ontstaat op de werkvloer.

Rik Kleinsmit

Rik is specialist in de mens achter de medewerker. Hij heeft als doel een verschil te maken voor mensen door met een een scherpe blik naar de organisatie, de cultuur en de omgeving te kijken. Hierdoor kan hij hen laten zien dat een ieder met een prettige teamcultuur en een ideale rolverdeling zijn werkgeluk kan ervaren.

De Bitcare Klantendag missen = spijt hebben!