Recht op privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht in de Europese Unie. De meeste bedrijven hebben sindsdien maatregelen genomen om te voldoen aan deze wetgeving. Nu we echter te maken krijgen met het coronavirus en het voorkomen van besmetting op de werkvloer, staat het recht op privacy van werknemers onder druk.

AVG wetgeving rondom gezondheidsgegevens
Als werkgever wil je uiteraard voorkomen dat je werknemers ziek worden en/of elkaar besmetten. Maar welke maatregelen mag en kan je nemen? Hierbij loop je aan tegen de AVG maatregelen. Je mag namelijk niks vastleggen rondom de gezondheidsgegevens van werknemers.

Gezondheidsgegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens.  In het geval van het overtreden van de wetgeving mag de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een boete opleggen.

Op dit moment worden er rondom het coronavirus nog geen uitzonderingen gemaakt op deze wetgeving.

Wat mag je niet doen als werkgever?

 • Vragen naar of vastleggen van symptomen, zoals hoesten of koorts
 • De temperatuur meten of vastleggen van de werknemer
 • Vragen of vastleggen waar een werknemer op vakantie is geweest
  • Bovenstaande drie punten gelden ook als de werknemer uit eigen beweging informatie heeft gedeeld of hier toestemming voor heeft gegeven.
  • Eventuele kennis over bovenstaande drie punten mag je als werkgever niet delen met derden.
 • Een medewerker laten testen op grond van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus

Wat mag je wel doen als werkgever?

 • Vragen hoe lang een werknemer afwezig zal zijn in verband met ziekte
 • Instructies meegeven om besmetting op de werkvloer te voorkomen, die de werknemer moet opvolgen – zoals handen wassen, thuiswerken, bureau desinfecteren
 • Inschakelen van de controlearts als er een vermoeden bestaat dat een werknemer besmet is met het coronavirus

Bekijk ook al ons andere coronanieuws.