Partnership Plek voor Kinderen en Bitcare

AcadeMedia maakt via dochterbedrijf intrede in Nederlandse markt

Plek voor kinderen B.V. is sinds eind vorig jaar onderdeel van AcadeMedia Deutschland GmbH uit Duitsland. Het moederbedrijf AcadeMedia is gevestigd in Zweden en is een van de grootste onderwijsinstellingen in Noord-Europa met meer dan 150.000 onderwijsaanbieders. Met Plek voor Kinderen hebben zij hun intrede gemaakt op de Nederlandse markt met een ambitieuze groeistrategie. 

Groei en samenwerking

In Plek voor kinderen B.V. zal de organisatie diverse kinderopvangdiensten door heel Nederland aanbieden en continu uitbreiden waarbij elke organisatie werkt volgens haar eigen concepten en de lokale wettelijke vereisten. Met de ambitie die Plek voor Kinderen heeft, was het belangrijk voor hen om voor de automatisering van de (primaire) processen (kinderen, ouders en medewerkers) stabiele partnerships aan te gaan zodat het automatiseringsproces zonder haperingen uitgerold kan worden. 

Partnership met Bitcare

“Waar onze kinderdagverblijven een grote zelfstandigheid en vrijheid van handelen genieten bij het ontwerpen en ontwikkelen van educatief werk, staat AcadeMedia garant voor overkoepelende taken. We zochten daarom voor een partner die flexibel en eenvoudig in gebruik is voor onze individuele locaties maar ook op hoofdniveau goede rapportages zichtbaar kon maken voor de overkoepelende taken. We hebben die partner in Bitcare gevonden,” vertelt Johan Bosters, Manager van Plek voor Kinderen.  “Wij hechten groot belang aan hoge kwaliteitsnormen en we zien dat terugkomen in de software van Bitcare: eenvoudig en intuïtief in gebruik, gegoten in een modern jasje en een erg persoonlijke aanpak en support afdeling”.

Het kind centraal

“Wij zijn heel blij met de samenwerking met Plek voor Kinderen”, geeft Joan Bassa, directeur van Bitcare, aan. “Zij hebben een duidelijke groeiambitie maar de focus blijft op de ontwikkeling van het individuele kind. Dit sluit aan bij onze eigen filosofie waarbij het kind centraal staat en onze software niet alleen moet ontzorgen maar de samenwerking tussen kinderen, ouders en medewerkers moet verbeteren. Management en administratie krijgen daarbij meer grip en inzicht omdat ze realtime kunnen zien wat er gebeurt in de groepen. “

Over Plek voor Kinderen

Ons doel is om een ​​rolmodel te zijn op het gebied van onderwijs, kwaliteit, innovatie en waardering. Onze diversiteit, de dagelijkse inzet van onze medewerkers en onze bedrijfsgrootte bieden ons unieke kansen om het onderwijs actief vorm te geven, terwijl we ook profiteren van de Scandinavische onderwijsconcepten. www.plekvoorkinderen.nl | f.schittek@plekvoorkinderen.nl 

Over Bitcare

Het kind moet centraal staan in de kinderopvang. Vanuit deze filosofie hebben wij eenvoudige kinderopvang software ontwikkeld die het papierwerk uit handen neemt en je de juiste en actuele informatie biedt. Zo komt de aandacht bij het kind. Zoals het hoort. www.bitcare.com | info@bitcare.com | 085 401 51 51