Iedereen altijd op de hoogte

Digitaal werken op de werkvloer betekent alle belangrijke informatie altijd up-to-date bij de hand hebben. Geen papieren rompslomp meer en iedereen kijkt altijd naar dezelfde informatie.

Eenvoudige activiteitenregistratie

 

De pedagogisch medewerkers leggen op de werkvloer alle dagelijkse activiteiten van de kinderen vast met enkele aanrakingen op de iPad. Naast activiteiten kunnen ook notities worden ingegeven, een klein verhaaltje, een groepsactiviteit en/of een bijzonderheid. Iedereen kan zo direct de dagelijkse gang van zaken zien. Ook kunnen foto’s direct gemaakt en gedeeld worden met de ouders. Door de binnenkomst en het vertrek te registreren wordt de urenregistratie automatisch bijgehouden.

Chatten met de ouders

 

Met de Bitcare ‘Chat’ kunnen pedagogisch medewerkers een bericht sturen voor de ouders. De ouders krijgen hiervan een melding op de Bitcare app en kunnen een bericht terugsturen. Dit geeft rust op de groep en zorgt er ook voor dat je weet dat de vader een kwartiertje later komt omdat hij in de file staat.

Planning

 

Werkvloer planning

Op de Bitcare app kan de pedagogisch medewerker eenvoudig de planning inzien en eventuele wijzigingen doorvoeren. De planning is beschikbaar per kind, groep, locatie en organisatie. Wanneer ouders de flex, extra en ruildagen, ziekte of verlof niet zelf invoeren, dan kunnen medewerkers dit direct op de groep ook voor hen verwerken. Ook kun je direct zien welke medewerkers zijn ingepland. Papieren roosters zijn zo niet meer nodig!

Kinddossier

 

Kinddossier

Op de Bitcare app kan je belangrijke informatie over het kind direct inzien in het kinddossier. Bijvoorbeeld contactgegevens van de ouders, medische informatie en een allergie van het kind. Ook is eenvoudig aan verschillende symbolen te zien of het kind ziek is, jarig is, verlof heeft, een allergie heeft of vandaag medicatie toegediend moet krijgen. Dagritme, een medicijn verklaring en tekeningen kunnen eenvoudig als document worden toegevoegd aan het dossier van het kind.

Overdracht via de iPad 

 

 

Op de iPad en de website kunnen ook ‘Groepsnotities’ gemaakt worden. Super handig voor de overdracht of een interne agenda! Dit zijn interne documenten en komen niet bij de activiteiten van het kind en worden dus ook niet gedeeld worden met de ouder. Groepsnotities kunnen aangemaakt, aangepast en bewerkt worden via de iPad en website. Zo kan de administratie bijvoorbeeld ook een notitie aanmaken voor de leidsters op de groep.


 

appstore
Werkvloer app

De Werkvloer app kunt u downloaden in de App Store. Deze app is alleen beschikbaar voor iOS. Dit houdt in dat er op de groep gewerkt dient te worden met een iPad.

© 2011 - 2018 Copyright Bitcare B.V.

Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie-instellingen kunt u altijd aanpassen. Bekijk ons cookiebeleid (opgenomen in ons privacyverklaring.) om te zien welke cookies we gebruiken om onder andere onze website gebruiksvriendelijk te houden.