BasisPersoneel BasisPersoneel PlusSupport ServiceFull Service
Online oplossing voor:
         
Mogelijkheden voor KDV
Mogelijkheden voor BSO's (VSO, TSO, NSO)
Peuterspeelzalen
Mogelijkheden voor gastouder
 
Functonaliteiten webapp (backoffice)
         
Kinddossier en contract:
         
Invoeren van stamgegevens van personen (kind, ouder) en bedrijven
Stamkaart per kind (en hierin bijvoorbeeld afwijkingen in eten, allergieën en medicatie kunnen aangeven)
Contractenregistratie per kind
Sjablonen (offerte, plaatsingsovereenkomst, sepa machtiging) aanmaken voor het kind (Word merge)
Scholen koppelen aan het kind
Accounts (instanties, bv. gemeente) koppelen aan het kind
Bedrijven koppelen aan het kind
Wijzigingen in kind gegevens eenvoudig doorvoeren (nieuwkomers, opzeggers)
Vastlegging wie kan ophalen
Vastlegging contactpersonen bij een noodgeval
Vastlegging van familie, opa, oma, oppas, etc. Inclusief foto, handig bij ophalen
Digitaal dossier voor elk persoon (kind, ouder, opa, oma, etc.)
Foto gallery voor elk persoon
           
Planning
         
Groepsplanning met kinderen en medewerkers op basis van kind/leidster ratio
Registratie van flexibele opvang
Registratie van ruildagen
Registratie van extra dagen (uur/half uur/kwartier)
Registratie van bonus/wendagen
Registratie geoorloofd verlof
Planning tijdens schoolweken en niet-schoolweken moet mogelijk zijn
Ophaallijst voor de BSO
Inzicht in alle locaties
Automatische doorstroming naar andere groepen
           
Facturatie
         
Facturen aanmaken en mailen naar ouders
Debiteurenbeheer
Aanmaken van incassobestand en her incasso
Creditfacturen en deelbetalingen registreren
Prijzen voor activiteiten toevoegen aan facturen (zoals haal- en brengkosten, luiers, maaltijden)
Vooruitbetaling op basis van x-aantal flexibele uren
Subsidie registratie en factuuraanmaak voor derden
Verschillende andere extra's op de factuur registreren
Boete voor te laat ophalen
Kortingen op de factuur
Koppeling financiële pakketten
Mailen van herrinneringen voor achterstallige facturen
Verschillende factuurlayouts
           
Rapportage
         
Uitdraaien bestand voor de Belastingdienst
GGD rapportage, zoals presentielijsten
Financiële rapportage: omzet, bezetting
Jaaropgave aanmaken en versturen naar ouders
           
iPad App (werkvloer oplossing)
         
Stamkaart per kind (en hierin bijvoorbeeld afwijkingen in eten, allergieën en medicatie kunnen aangeven).
Contactgegevens van relaties van het kind
Activiteiten registreren
Aanwezigheidsregistratie
Foto's versturen
Communicatie met ouders via chatfunctie
Planning (ziekte/verlof/extra/ruil/flex/bonus dagen registreren)
Noodlijst
Notities in het dagboekje zetten
Documenten toevoegen bij kind en voor de organisatie
Protocollen inzien
           
Ouder App
         
Real-time acitiviteiten en aanwezigheidsregistratie inzien
Foto's inzien en downloaden
Planning inzien
Verlof/ziek melden
Chat
Indien vrijgegeven: extra-, flex- en ruildagen aanvragen
           
Ouder Website
         
Facturen inzien
Debiteurenbeheer
Contract inzien
Planning inzien
Indien vrijgegeven: Indien vrijgegeven: extra-, flex- en ruildagen aanvragen
Documenten inzien
Digitaal dagboek
Notities toevoegen aan het dagboekje
Rapportages (belastingsdienst / overheid / jaaropgaves etc. )
           
Bitcare Personeel
         
Personeelsdossier
Roosters inzien
Planning (flex uren, overwerk, plus-min uren)
Opleiding
Verlof
Verzuim
Tijd voor tijd
Bedrijfsmiddelen
Declaraties
Notificaties
Employee self service
Management self service
Rapportages
Sjablonen (Word merge)
Plus min uren
In en uit dienst takenlijst
Tijdregistratie
Salarisberekeningen
Werkkostenregeling
Loonaangifte
Digitale loonstrook
Digitale jaaropgave
Inzicht in kosten per persoon
Loonkostenverdeling
Loonjournaalposten
Salarisverwerking zelfstandig (klant)
Salarisverwerking gezamelijk (Bitcare en klant)
Salarisverwerking geheel door Bitcare
Bitcare verstuurt de loonaangifte naar de Belastingdienst
Bitcare levert klant een betaalbestand aan
           
Medewerkers App
         
Verlof/ziekte doorgeven
Flex dagen aanvragen
Doktersbezoeken doorgeven
Declaraties
Tijdsregistratie medewerker
Planning inzien
Vakantiedagen bekijken
Documenten (personeelsdossier) bekijken
Arbeidsrelaties bekijken
Salaris stroken bekijken
           
Algemeen
         
3-maandelijks opzegbaar
Prijsmodel naar gebruik (fair use)
Verschillende rollen en rechten voor medewerkers
Direct inzicht in de laatste stand van zaken
Knowledge base
Export data
Backup
Historie in te zien - aantal jaren terug
Frequente updates
Meerdere talen mogelijk
Meerdere locaties
Meerdere bv's in een organisatie - multicompany
Koppeling financiele pakketten
           
Support
         
Helpdesk telefonisch
Helpdesk mail
Handleidingen
24/7 bereikbaar
           

© 2011 - 2018 Copyright Bitcare B.V.

Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie-instellingen kunt u altijd aanpassen. Bekijk ons cookiebeleid (opgenomen in ons privacyverklaring.) om te zien welke cookies we gebruiken om onder andere onze website gebruiksvriendelijk te houden.