Facturatie en doorbetalen

Euro's

Sinds 16 maart zijn alle kinderopvangorganisaties gesloten, behalve voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen of vitale processen. De meeste kinderen gaan dus niet meer naar de opvang en veel ouders werken vanuit huis. Maar de kosten voor de kinderopvang lopen wel door. Wie gaat dit betalen?

Advies
Het advies vanuit de overheid en de brancheorganisaties is om te blijven handelen alsof de kinderopvang wel doorgaat en zoals regulier wordt afgenomen.

 • Dit betekent dat kinderopvangorganisaties de ouders moeten blijven factureren.
 • Een deel van deze kosten voor de ouders wordt zoals gebruikelijk vergoed via de kinderopvangtoeslag.
 • Het bedrag dat overblijft na aftrek van de toeslag heet de eigen bijdrage. Ook dit deel moeten ouders door blijven betalen.
 • Alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen krijgen de kosten van de eigen bijdrage terug van de kinderopvang. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.
 • De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren.
 • Ouders hoeven het kind niet af te melden bij de opvang. Zo behouden ouders namelijk hun kinderopvangplek, kinderopvangtoeslag en terugbetaling van de eigen bijdrage.
 • Ouders hoeven geen wijzigingen door te geven rondom de kinderopvang aan de belastingdienst. Zo behouden ze het recht op kinderopvangtoeslag.
 • Het is wel belangrijk dat ouders eventuele wijzigingen in hun inkomen doorgeven aan de Belastingdienst. De toeslag is hoger bij een lager inkomen, en zal bij wijzigingen aansluiten bij het actuele inkomen. In geval van werkloosheid behouden ouders nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Waarom is doorbetalen belangrijk?
Deze manier van omgaan met de situatie die ontstaan is door het coronavirus en de genomen maatregelen is belangrijk vanwege meerdere redenen:

 • Het doorbetalen van de opvangkosten voorkomt dat (een deel van) de kinderopvang door gebrek aan inkomsten omvalt.
 • Het stelt kinderopvanglocaties in staat om de kinderen van ouders met een cruciaal beroep op te vangen.
 • Ouders behouden hun recht op kinderopvangtoeslag van Belastingdienst.
 • Ouders behouden hun recht op terugbetaling van de eigen bijdrage.
 • Kinderen behouden hun plek op de opvang, zodat ze straks weer net als voorheen opgevangen kunnen worden als de reguliere opvang weer open gaat.

Hoe werkt dit advies in Bitcare?

 • Maak een ‘tijdelijke groep’ aan in verband met het coronavirus.
 • Ruil de kinderen en medewerkers die wel naar de opvang komen naar deze ‘tijdelijke groep’. Zo heb je altijd inzicht in de planning en zo voorkom je nu en later extra werk.
 • In deze uitzonderlijke situatie adviseren wij je dringend om alle verlof aanvragen af te wijzen omdat er sprake is van een opgelegde situatie vanuit de overheid. Er is sprake van overmacht.
 • Ouders moeten dan ook geen verlof en ziekte te melden bij de opvang. Zo behouden ouders hun recht op hun kinderopvangplek, kinderopvangtoeslag en terugbetaling van de eigen bijdrage.
 • Mocht er al verlof of ziekte zijn ingegeven, verwijder of annuleer deze dan uit de planning. Hiermee voorkom je onduidelijkheden bij ouders ten aanzien van eventuele compensatiedagen.
 • Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen geen factuur krijgen voor éxtra uren. In het geval van een geplande prijs (gepland maandbedrag /dag / per uur /half uur / 15 min) plan je deze extra noodopvanguren als ‘Bonus planning’. Deze worden dan niet in rekening gebracht.
 • Maak je facturen zoals je altijd doet:
 1. Houdt dezelfde factuurdatum aan als altijd, dat voorkomt onverwachte verrassingen voor ouders.
 2. In het geval van een vast maandbedrag, blijf je dit gewoon zoals altijd factureren.
 3. In het geval van flexibele opvang waarbij de ouder geen vast maandbedrag betaalt, kun je uitgaan van het aantal uren dat de ouder normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je zou er dus voor kunnen kiezen om een gemiddelde te nemen van de uren van bijvoorbeeld de laatste drie facturen. Let op dat je dit wel altijd eerst kortsluit met de oudercommissie en de desbetreffende ouders met een flex contract.

Brief
De branchepartijen hebben gezamenlijk een brief opgesteld die houders van een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau naar ouders kunnen sturen rondom dit onderwerp. Je vindt deze brief hier.

Bekijk ook al ons andere coronanieuws.